Autenticació d'usuaris

Accés amb usuari corporatiu

Canvi de contrasenya

 
Si no hi podeu accedir, truqueu al SAU (902 532 100) o bé envieu un correu a l'adreça
sau.educacio@gencat.cat
Accés amb certificació digital

Si disposeu de certificat digital reconegut pel CATCert, podreu accedir a l'aplicació

 Accedeix 

 
No compartiu mai amb ningú, ni envieu per correu electrònic, les vostres dades de certificació digital.